30. konference Člověk a média
se uskuteční 27. dubna 2017

JÁ A INTERNET – KDO KOHO OVLÁDÁ?

On-line přihláška
(kapacita sálu je omezena)

Pozvánka ve formátu PDF

Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
17.30–21.30