ZPĚT NA DOMOVSKOU STRÁNKU

26. KONFERENCE ČLOVĚK A MÉDIA

Ruská informační válka. Vítězí u nás?


Jak funguje a komu je určená ruská propaganda?
Jak ji vnímají Rusové, Ukrajinci a jak my na západě?
A jak ovlivňuje naše média?

16. dubna 2015 • 17.30
Americké centrum v Praze • Tržiště 13, Praha 1

Pořadatelé: Hnutí fokoláre v ČR, Pontes z.s., Energeia o. p. s., Americké centrum a Konrad-Adenauer-Stiftung,
Spolupráce: Nadační fond Josefa Luxe • Mediální partner: ADV studio, Praha • Finanční podpora: Dell ČR

Konference se zúčastnili

Jefim FIŠTEJN • komentátor Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda
Andrej ŠARIJ • zástupce vedoucího Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda
Libor DVOŘÁK • redaktor Českého rozhlasu Plus

Moderátor David SMOLJAK


PÍSEMNÝ ZÁZNAM KONFERENCE (ve formátu PDF)
Redakčně upravený přepis audiozáznamu

Článek z portálu www.focolare.cz

RUSKÁ INFORMAČNÍ VÁLKA

To bylo téma 26. konference cyklu Člověk a média, která se konala 16. dubna 2015 ve zcela naplněném sále pražského Amerického centra.

Název konference byl ještě doplněn upřesňující otázkou: vítězí u nás? Z tohoto zorného úhlu měli přednášející přistoupit k problematice, která je nyní v Evropě, kdy se zároveň připomíná 70. výročí konce 2. světové války, aktuální. Shodou okolností do kontextu konference dobře zapadal i fakt, že tentýž den se konala tradiční televizní debata ruského prezidenta s občany.

Pozvaní hosté přilákali přes sto účastníků různého věku i profese. Konference Člověk a média mají již svou tradici, konají se totiž od roku 2002 dvakrát ročně a jsou určeny každému, kdo v mediálním prostředí pracuje nebo kdo se jen zajímá, jak média fungují a jak nás ovlivňují. Postupně se k Hnutí fokoláre připojily další instituce, které se na organizaci konferencí podílejí a finančně je podporují.

Hovořit na toto téma byli přizváni novináři, kteří se profesně dlouhodobě zabývají situací v Rusku.

První se ujal slova Jefim Fištejn, známý komentátor Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, který přiblížil, jak současná ruská propaganda funguje, jaké používá nástroje, komu je určena a jak je efektivní. Poukázal například na to, že jde o jiný způsob nelinární, tzv. hybridní války, kdy se lež považuje za legální nástroj. Vysvětlil také, že tato propaganda není dědictvím éry komunismu, ale nového systému, kde nejvyšší hodnotou není člověk, ale velikost státu.

Poté Andrej Šarij, zástupce vedoucího ruského vysílání Rádia Svobodná Evropa, hovořil o tom, jak tuto propagandu vnímají Rusové, jak Ukrajinci a jak Západ. Nejprve vysvětlil, že Rusko je bohatá a technicky vysoce vyvinutá země, kde jsou ale pouze dva televizní kanály dostupné na celém území a internet je využíván omezeně. Jistě je třeba si uvědomit rozdíl mezi velkými městy a periferií. Každopádně jsou informační kanály reálně z 99% podporovány a kontrolovány státem. Obecně v ruské státem podporované žurnalistice platí, že nezáleží na pravdě, ale na tom, co je "správné". V Rusku je většinou Putinova propaganda přijímána pro jeho podporu sebevědomí ruského národa. Ukrajinci mají jinou mentalitu a touží po nezávislosti, i když celkově je situace velmi komplexní. Západ Putinovu propagaci nejprve nechápal, nyní hledá způsob, jak jí čelit. Jistě nemá smysl proti ní bojovat, ale je třeba brát ji velmi vážně na vědomí.

Jako poslední hovořil Libor Dvořák z Českého rozhlasu o tom, jak funguje ruská propaganda u nás, jaké používá nástroje, zda jsou naše veřejnoprávní média pod jejím tlakem a jak tomuto tlaku dokáží odolávat. Přiznal, že na tuto hybridní válku nebylo české mediální prostředí připravené. Často se od médií vyžaduje tzv. vyváženost i v situaci, která tomu neodpovídá. Jak je to zavádějící, ukázala podle něj i nedávná událost – průjezd spojeneckých vojsk Českou republikou. Mediální obraz příznivců a odpůrců vyzníval 1:1. Realita však byla úplně jiná. Kritiků průjezdu vojsk – jak se nakonec ukázalo – byla naprostá menšina. Pro většinu Čechů je podle Dvořáka ruská propaganda nepřijatelná, někdy úsměvná, nicméně v reminiscenci na Hitlerovu propagandu vnímají, jak může být nebezpečná.

Účastníci konferencí vždy kvitují, že je na závěr příležitost k osobním rozhovorům i s přednášejícími, kdy je možnost ještě dodiskutovat nezodpovězené otázky.

foto: Markéta Jírů


Jefim Fištejn

Andrej Šarij
Libor Dvořák
© Člověk a média - Hnutí Fokoláre v ČR