ZPĚT NA HOMEPAGE

21. KONFERENCE ČLOVĚK A MÉDIA

MÉDIA V KRAJI NEBO NA OKRAJI?
aneb jak mohou regionální média ovlivnit volby

16. října 2012 • Americké centrum v Praze

Pořadatelé: Hnutí fokoláre v ČR, Konrad-Adenauer-Stiftung, Americké centrum a o.s. Pontes,
Spolupráce: Nadace Josefa Luxe Mediální partner: ADV studio, Praha


Americké centrum v Praze

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
Katedra medialnich studii a zurnalistiky Masarykova univerzita

Ludmila Rakušanová Vltava Labe Press – Deníky

PhDr. Václav Moravec
Česká televize a katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Uváděl a diskusi moderoval David SMOLJAK


Videozáznam konference

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ (ve formátu PDF)
Záznam konference v tištěné podobě

Obsah:

  • MÉDIA V KRAJI JSOU I NEJSOU NA OKRAJI, L. Waschková Císařová
  • V JEDNOM RYBNÍKU ANO, ALE NE NA JEDNÉ LODI, L. Rakušanová
  • SPECIFIKA PRÁCE TELEVIZNÍHO MODERÁTORA, V. Moravec

Článek z časopisu Nové město

Média v kraji nebo na okraji

Dá se shrnout, že všechny příspěvky říjnové konference Člověk a média - s názvem uvedeným v nadpisu tohoto článku a s podtitulem Jak mohou regionální média ovlivnit volby - potvrdily důležitou roli médií pro demokracii. Jde o rozvoj občanské společnosti a o co největší participaci lidí na společenském a politickém dění.

Konala se již 21. konference, kterou dvakrát do roka tradičně pořádá Hnutí fokoláre společně s Konrad Adenauer Stiftung, Nadačním fondem Josefa Luxe, občanským sdružením Pontes a mezinárodním projektem NetOne. Téma bylo velmi aktuální, neboť mu krátce před tím předcházelo konání krajských a senátních voleb. Panelisté Lenka Waschková Císařová, Ludmila Rakušanová a Václav Moravec se totiž zaměřili na to, zda a do jaké míry mohou média, včetně regionálních, ovlivnit dění kolem voleb i obecně oživit zájem veřejnosti o společenská a politická témata.

Otevření tématu konference připadlo na první panelistku, Lenku Waschkovou Císařovou z brněnské fakulty sociálních studií. Její příspěvek velmi zajímavě shrnul současnou mediální scénu s jejími klady i zápory, včetně dosud málo zřejmé role nastupujících on line médií. Na statisticky podložených datech ukázala převažující dvouletý propad tištěných titulů (mj. velkých deníků) jak do počtu odběratelů, tak zisku z reklam. Zmínila ale dvojí zajímavý trend týkající se regionálních médií, který nazvala lokalizací a delokalizací. Zatímco k prvnímu dochází i díky rozvoji internetu - narůstají weby věnující se právě lokálním tématům - zavedená regionální média mohou trpět zvyšujícími se nároky na komercionalizaci i koncentrací do rukou velkého vlastníka. Na uváděných statistických datech bylo zajímavě vidět vznik i zánik jednotlivých regionálních titulů. Pro posluchače nebyla od věci ani poznámka, že za některými z nich se skrývají místní vlastníci (podnikatel, lokální politik…), čímž oprávněně vyvstává otázka o jejich nestrannosti.

Pro naši českou situaci, kdy leckteří považují rozvoj občanské společnosti stále za příliš pomalý, bylo velmi varující slyšet o výzkumu, který byl zdokumentován v americkém městě Cincinnati. Zánik místního tisku se tam posléze promítl do snížené účasti v komunálních volbách. Absence regionálních médií pak měla v daném místě i nezanedbatelný vliv na obecný úpadek občanské společnosti.

Jak panelistka zmínila, kritickou situaci úbytku klasických médií kvůli jejich ztrátovosti může ovlivnit nástup nových on line médií, vznikajících na jednotlivých místech a zaměřených právě na lokální témata.

Druhou panelistku, Ludmilu Rakušanovou, není třeba podrobněji představovat. V současnosti pracuje pro Deníky, které v 71 regionálních mutacích vydává Vltava Labe Press.

Krédo novinářské práce, jak uvedla, je „být na straně čtenářů“, nikoliv sloužit politickým a jiným zájmům. Představila pestré a zajímavé zpracování předvolebních témat v olomouckém Deníku, který se snažil o co největší informovanost čtenářů, a proto volil témata konkrétně se dotýkající jejich životů. Zajímavé bylo, že v jednom z vydání nechyběla ani stránka, na níž mohly děti vyjádřit budoucímu hejtmanovi svá přání.

Třetí, závěrečný příspěvek přednesl Václav Moravec, jehož také není třeba detailněji představovat, dodejme jen, že působí i na akademické půdě, na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To, že byl fundovaným panelistou, bylo zřejmé už z předvolebních diskusních pořadů z jednotlivých krajů, které moderoval v České televizi. Ve svém projevu zdůraznil důležitou roli veřejnoprávních médií, kterou musí sehrát, aby si veřejnost co nejvíce zvykala participovat na politickém dění. To, že média nejsou v této roli bez šance, dokázal právě čísly sledovanosti předvolebních diskusí v jednotlivých regionech.

Z obsahu konference se dá shrnout, že nástup nových médií, i když jejich dopad nelze dosud odhadnout, může měnit mediální scénu. Všichni přednášející také prezentovali společný zájem, aby mediální práce přispěla k oživení a budování občanské společnosti a k co největšímu podílu lidí na politickém dění. Jak v úvodu uvedla Irena Sargánková z Hnutí fokoláre, nejde o nic menšího, než o člověka. Jeho zájmy mají mít média na zřeteli na prvním místě. To je ostatně smysl pořádaných konferencí.

Anna Černá


Moderátor konference David Smoljak
V. Moravec, L. Waschkova-Císařová, L. Rakušanová a D. Smoljak

 


Ludmila Rakušanová
© Člověk a média - Hnutí Fokoláre v ČR